Dana, Kladzany:
Zalala som vám 10 - 15 čiarových kódov, boli tam okrem iných kódy z MegaCéčka, Marťankov. Neobjednala som si žiadne výrobky. Neviem, či nie je problém v zmene môjho meno - moje rodné priezvisko je Moskaľová a pôvodna adresa Trhovište 250. Na lístu som už uvádzala aktuálnu adresu a meno.
12. 11. 2007 dňa 14:03
Dobrý deň, prekontrolovali sme všetko. Problém nie je ani v zmene priezviska. Vaša zásielka k nám vôbec nedorazila.
3. 12. 2007 dňa 10:23