Kontakt

Máte otázky o Klube zdravia WAVITA alebo sa chcete dozvedieť viac o našich produktoch? Kontaktujte nás.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS:

Bezplatná linka: 0800 191 191   |   PO - PI:  8:00 - 16:00

E-mail: podpora@klubzdravia.sk
 
PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava
IČO: 43 937 969
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 50137/B
Bankové spojenie: 
  • SK53 1100 0000 0029 4809 8531
  • 2948098531/1100