Glykémia alebo tiež krvný cukor vyjadruje hodnotu glukózy v krvi. V prípade normálnych hodnôt krvného cukru je jedinec v poriadku, v prípade kolísavej alebo zvýšenej hodnoty glykémie sa môže jednať o ochorenie nazývané diabetes.