Selén ako nový bojovník proti rakovine?

Selén ako nový bojovník proti rakovine?

Publikované: 12.12.2023

Zobrazenie: 1124

Stopový prvok, ktorý otvára nové horizonty v liečbe zákernej choroby. Selén a jeho mocná sila nielen ako prevencia, ale aj ako pomoc pri liečbe rakoviny je niečo, o čom sa v súčasnosti čoraz viac hovorí. V čom spočíva zázračná sila selénu a prečo o tomto významnom mineráli vieme tak málo?

Zázrak menom selén?

Selén patrí medzi základné minerály, ktoré majú pre telo nezastupiteľnú funkciu. Napriek tomu, že ho telo potrebuje málo, plní v ňom o to dôležitejšiu funkciu. Medzi jeho najsilnejšie účinky, ktoré sa mu pripisujú, patrí jeho silné antioxidačné pôsobenie.

Je kľúčovou súčasťou mnohých antioxidačných enzýmov. Tieto enzýmy chránia telo pred neželanými voľnými radikálmi, regulujú viaceré procesy v bunke, potláčajú zápaly či dokážu aktivovať hormóny štítnej žľazy. Jednoducho povedané, keby naše telo nemalo selén, nedokázalo by tvoriť dôležité hormóny, pečeň by nedokázala plniť svoju funkciu a celý organizmus by nedokázal rásť.

Okrem svojho silného antioxidačného pôsobenia zvyšuje aj prekrvenie a prietok krvi. Pomáha tak ochraňovať pred rôznymi chorobami a predchádzať srdcovým problémom.
 

Potenciál ako v prevencii, tak aj v pomoci pri liečbe rakoviny

Veľmi významným účinkom selénu je jeho potenciál nielen v prevencii, ale aj v pomoci pri liečbe rakoviny – či už prostaty, pečene alebo pľúc. Mnohé štúdie, publikované či už v časopise BJU International, alebo organizáciou Cochrane, sa zaoberali práve týmto jeho potencionálnym významným účinkom.
 


Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Dôležitá je dávka selénu

Dôležitým pilierom, ak je reč o účinku selénu, je jeho koncentrácia. To, aký účinok bude mať selén na vaše telo, závisí od toho, v akej dávke ho budete prijímať. Ako sa to teda líši?

  • v rozmedzí 55 – 70 μg/deň sa pohybuje odporúčaná denná dávka selénu. Pri tejto dávke má na váš zdravý organizmus optimálny ochranný účinok;
  • dávka 200 – 300 μg/deň má pre telo antioxidačný efekt, selén pri tejto dávke potláča aktivitu rakovinových buniek, a tým má významnú úlohu pri prevencii rakoviny;
  • pri vyšších dávkach (500 – 700 μg/deň) pôsobí na bunky vo vašom tele prooxidačne (zvyšuje oxidačné pôsobenie) a potláča tak rast rakovinových buniek. Má teda veľký potenciál v liečbe rakoviny;
  • veľmi vysoké dávky, a to až 1500 – 5000 μg/deň, sú pre telo už toxické a vedú k poškodeniu DNA – až k bunkovej smrti v organizme.
Dôležité je však zdôrazniť, že ak chcete užívať selén ako prevenciu pred rakovinou alebo už týmto ochorením trpíte, užívanie vyšších dávok selénu, než je odporúčaná denná dávka do 100 μg/deň, treba konzultovať s lekárom či lekárkou a užívať jedine pod lekárskym dohľadom.
 

Aký je účinok selénu na zdravé a rakovinové bunky?

Dôležité je uvedomiť si, že zdravá bunka sa v tele správa odlišne od tej rakovinovej a je charakterizovaná inými vlastnosťami. Aj z toho vyplýva rozdielny účinok selénu na zdravé a rakovinové bunky.

Jedno z najväčších pozitív, vďaka ktorému je selén pri bežných nízkych dávkach taký vzácny, je jeho antioxidačné pôsobenie v bunkách. Vďaka tomu chráni zdravé bunky pred následkami oxidačného stresu. Ak je v tele veľa voľných radikálov, a tým aj zvýšené oxidačné pôsobenie, môže to vyvolať rôzne nežiaduce vplyvy na telo, prípadne až viesť k rozvoju rakoviny.

Ako to je však s nádorovými bunkami? Tam je situácia iná. Prijímaním selénu vo vyšších dávkach dokážeme docieliť práve opačný efekt, čo je pri rakovinových bunkách žiaduce. Pri vyšších dávkach sa totiž správa prooxidačne, teda zvyšuje oxidačné pôsobenie. Predpokladá sa, že to môže viesť k potlačeniu rastu rakovinových buniek a k ich zániku.
 


Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Selén a chemoterapia

Trpíte nejakou formou rakoviny, podstupujete liečbu chemoterapiou a chytáte sa „každej možnosti“, čím by ste svoj zdravotný stav vedeli podporiť? Nasledujúce riadky sú potom práve pre vás.

O benefitoch selénu v súvislosti s rakovinou už viete. Ako to je však v prípade, keď aktívne podstupujete určitú formu liečby rakoviny? Podľa viacerých štúdií môže dokázať selén zvýšiť účinok protirakovinových liečiv a zvyšovať tak účinok samotnej liečby. Jednou z takých štúdií je aj štúdia publikovaná v časopise Annals of Surgical Treatment and Research zaoberajúca sa práve liečbou rakoviny prsníka.

Okrem toho, že selén môže mať pozitívny vplyv na samotnú liečbu rakoviny, dokáže vám pomôcť aj s nepríjemnými dopadmi chemoterapie. Síce klinických štúdií zaoberajúcich sa práve týmto potenciálom selénu je zatiaľ málo, podľa štúdie publikovanej časopisom Frontiers in Nutrition dokáže selén v kombinácii s inými liekmi zlepšiť klinické výsledky a zmierniť negatívne dopady – či už chemoterapie, alebo rádioterapie. Medzi také patria aj napríklad nepríjemné žalúdočné ťažkosti.
 

Nie je selén ako selén. Dbajte na jeho formu

Prečo by ste mali užívať selén, ktorý vám nezaručí očakávaný účinok? Stačí dôsledne čítať a vyberať z poličiek v lekárni. Pri seléne sa rozlišujú dve formy, v ktorých ho nájdete. Sú to tzv. organická a anorganická forma. Nikdy ste sa s týmito pojmami nestretli, nieto ešte poznali ich význam? Teda je najvyšší čas ich spoznať.
 

Zdroj foto: www.stock.adobe.com
 

Anorganická forma selénu

Ak je reč o anorganickej forme selénu, v prípravku ju nájdete väčšinou vo forme jednoduchých solí ako sú selenát alebo seleničitan sodný. V týchto podobách sa do organizmu vstrebáva iba minimálna časť selénu. Čo zo zvyškom? Zvyšok selénu sa z tela jednoducho vylúči.
 

Organická forma selénu

Medzi organické formy selénu patria tzv. selenoaminokyseliny, ako sú selenocysteín či selenometionín. Tieto organické formy sú zastúpené v najväčšej miere v rastlinnej a živočíšnej potrave, do ktorej sa selén prijíma z pôdy. Následne sa premieňa na organickú formu – tzv. selenometionín. Ak teda prijímate selén formou stravy, dostáva vaše telo práve túto zdraviu prospešnú organickú formu selénu.

Jednou z foriem organického selénu je aj selén viazaný na kvasnice. Túto formu obsahuje aj výživový doplnok od Walmarku - Selén 100 µg. Kvasnice sa pri jeho výrobe kultivujú v prostredí bohatom na selén, ktorý prijímajú a premieňajú ho do organickej podoby totožnej s tou, ktorá sa vyskytuje v rastlinách. To zaručuje dobrú vstrebateľnosť vo vašom tele.
 
Autorka: Mgr. Klaudia Pallérová