Iva, Bratislava:
Rada by som vedela, prečo mi nebola doposiaľ doručená objednávka 457847 zo dňa 29.10.2008.
13. 12. 2008 dňa 12:12
Dobrý deň, prešetrili sme Vašu reklamáciu a zistili sme, že Vaša zásielka sa späť vrátila k nám z dôvodu neprevzatia v odbernej lehote. 
18. 12. 2008 dňa 9:19