jarka, Skalica:
prosím o zmenu adresy, moja dcera je členom vášho klubu, ale zmenili sme adresu, prosím zasielať klub zdravia zak.č. 29264434 na adresu: Klára Ivánková, Veterná 32/A, 90901 Skalica. Prosím zaslať aj posledný časopois Klub zdravia, ten s Marošom Kramárom, lebo ten sme neobdržali. Ďakujem
24. 11. 2006 dňa 14:12
dňa