Peter, 018 51 Nová Dubnica:
prosím neposielajte časopis "Klub zdravia" na adresu: SNP 71/26-14, 018 51 Nová Dubnica, na mená: Dagmar Ondrášková, Emília Ondrášková, Michal Ondrášek, Silvia Ondrášková. Je to takto možné? Prosím odpoveď. Ďakujem.
16. 9. 2008 dňa 19:11
dňa