Melánia, Piešťany:
prečo sa do vernostného programu nezarátavajú aj čiarové kódy za Naturline, ked ho vyrába walmark?
16. 11. 2006 dňa 18:55
Dobrý deň, do vernostného programu sa započítavajú len výrobky označené ako Walmark.
20. 11. 2006 dňa 0:00