Anonim:
Inkontinencia
23. 10. 2003 dňa 0:00

Inkontinenciu môžeme charakterizovať ako stav, pri ktorom človek nie je schopný vedome ovplyvňovať regulaciu odchodu moču, prípadne aj stolice. Voľná definícia inkontinencie by teda mohla znieť ako "nedobrovoľný odchod moču v nesprávnej dobe a na nesprávnom mieste". Inkontinencia postihuje ako ženy tak aj mužov s tým, že prevaha je u žien a vyskytuje sa prakticky vo všetkých vekových kategóriách. Je zrejme, že s pribúdajúcim vekom rastie aj počet postihnutých. Niektoré štatistiky hovoria o postihnutí 5 – 6 % populácie. Objavili sa dokonca čísla, kde sa hovorí o náleze v 10% populácie. S pribúdajúcim vekom rastie aj percento postihnutých.
Riešenie problému je možné prakticky pri každom prípade. Ale tak ako aj pri iných poruchách zdravia, úspešnosť je v podmienená včasnou a správnou diagnózou druhu a stupňa inkontinencie. Možnosti riešenia sú pritom rôzne: od posilňovania svalstva panvového dna cvičením cez liečbu medikamentóznu, prípadne i operačnú až po používanie zdravotníckych pomôcok.
27. 10. 2003 dňa 0:00