Marioara, Veľké Kapušany:
Dobrý večer! Chcela by som bližšie vysvetlenie k zistenej diagnóze podľa lekárskej správy: C34.2 Nemalobunkový karcinóm dolného laloka pravých plúc T2N1M1 št. IV. MTS do horného laloka pravých plúc. Zväčšená pravá nadoblička v.s. MTS, Veľká aneuryzma brušnej aorty s trombom. Je mi jasné, že ide o zhubný nádor plúc, ale nerozumiem slovám nemalobunkový karcinóm, značkám T2N1M1 št. IV. Ďakujem
26. 2. 2009 dňa 21:36

Dobrý deň, nemalobunkový karcinóm pľúc znamená, že sa jedná o iný typ karcinómu pľúc ako malobunkový /spinocelulárny, adeno-, toto rozdelenie je dôležité z hľadiska ďalšieho postupu pri liečbe. Značky T,N,M označujú veľkosť nádoru, postihnutie lymfatických uzlín a prítomnosť metastáz. Štádium vyplýva z TNM, vzhľadom na prítomnosť metastáz sa už jedná o IV. štádium. Tieto pojmy a ďalší postup by Vám mal vysvetliť ošetrujúci lekár pri prepustení.

 

2. 3. 2009 dňa 14:02