Jana, Stachy:
Dobrý deň, prihlásila som sa do svojho konta a zistila som, že môj stav bodov je 0. Už dvakrát ste mi poslali formulár, ktorý som Vám vyplnený poslala späť a za to som mala dostať určitý podet bodov (už si nepamätám koľko). Prečo je stav konta 0? Ďakujem za odpoveď.
24. 9. 2007 dňa 13:53
Dobrý deň, bodový stav konta máte nulový z toho dôvodu, že ste nám doteraz neposlali žiadne čiarové kódy. Žiaľ ani žiadny písomný súhlas pri vašom mene neevidujeme - za ten sa  dávalo v minulom roku  25 Wk. Tento súhlas sme od vás do Klubu zdravia nedostali.  
24. 9. 2007 dňa 15:20