Ileana, Martin:
Dobrý deň, doteraz mi neprišlo februárové číslo Klubu Zdravia, ak je to možné žiadam o jeho opätovné zaslanie. Ďakujem, s pozdravom Vaša klubová členka Eva.
15. 6. 2007 dňa 17:53
Dobrý deň, časopis Klub zdrvia jar 2007 Vám radi zašleme, máme však pri vašom mene v databáze informáciu, že časopis sa nám vrátil späť - adresát neznámy. Mohli by ste nám prosím, zaslať mailom na adresu klubzdravia@walmark.sk vašu aktuálnu adresu? Ďakujeme.
25. 6. 2007 dňa 9:04