Silvia, Malinovo:
Dobry den.
Moj priatel ma schizofreniu. Prejavuje sa to nespavostou a nasledne unavou a vycerpanostou. Chcela by som vediet nieco viac o tejto chorobe.
Dakujem
12. 3. 2002 dňa 0:00
Dobrý deň,

po určitých zmenách technického charakteru som zistil následnou kontrolou, že Vám nebola odoslaná odpoveď na Vašu otázku. Týmto si dovoľujem požiadať o prepáčenie a posielam Vám niektoré informácie ohľadom ochorenia schizofrénia.
WHO udáva, že nočnou morou lekárov a pacientov v 21. storočí budú psychické poruchy, ktoré sa stanú najčastejším dôvodom návštevy lekára. Už dnes trpí alebo trpel každý štvrtý človek na nejakú duševnú chorobu.
Zvlášť vynimočné postavenie má schizofrénia, hlavne neodborná verejnosť sa stavia k postihnutým ľuďom predsudkami, toto ochorenie je tabuizované a spoločensky stigmatizované. Udáva sa, že na toto ochorenie ochorie konštatné jedno percento populácie.
Pojem schizofrénia je odvodený z gréckeho schizo-štiepiť a phren-rozum, myseľ. Čiže pomenovanie ochorenia možno preložiť v zmysle rozštiepenie duše. Preto mnoho ľudí nesprávne vníma schizofréniu ako isté rozdvojenie osobnosti(47%). Pravda je taká, že schizofrénia je duševná choroba, ktorá s pomocou liekov môže byť v stave dlhodobej remisii až po úplné vyliečenie !
Z najčastejších symptómov sa uvádza porušená afektivita(plačlivosť až ľahostajnosť), rozpad logického myslenia, preludy, halucinácie, poruchy reči, strata kontaktu s realitou...Najčastejšie formy sú paranoidná, katatonická, hebefrenická(u mladistvých), prostá, zmiešaná.
K schizofrénnemu prežívaniu sa možno priblížiť tak, že ho porovnáme so snom, lenže v bdelom stave. Nijaký jednotný priebeh schizofrénnych ochorení nejestvuje. Líši sa nielen u jednotlivých pacientov, ale je rôzný aj v rozličnom čase, spoluurčuje ho situácia a prostredie.
Začiatok ochorenia môže byť plazivý, menej často akútny. Príčiny vzniku nie sú jasné, úlohu tu majú vrodené faktory, vplyvy prostredia a iné - sekundárne vplyvy. Ochorenie sa najčastejšie začína vo veku 15 až 25 rokov, muži ochorejú vo všeobecnosti skôr, ženy neskôr.
Pre úspešne prežívanie aj s takouto diagnózou si treba uvedomiť, že nesmie vzniknuť začarovaný kruh vylučovania a diskriminácie týchto pacientov okolím, schizofrénie nie sú neliečiteľné(podľa Dr. Novotného sa 22 percent pacientov úplne uzdraví. Dlhodobá prognóza je relatívne priaznivá u viac ako polovice prípadov. Schizofrénia nie je spojená s duševnou menejcennosťou - nedochádza k strate inteligencie ani poruchám pamäti.
Na Slovensku existuje združenie príbuzných a priateľov duševne chorých - Opora, kontakt : pani Jana Lojanová, predsedníčka, Komenského č.6, 07101 Michalovce, tel. 0905 710167.
22. 7. 2002 dňa 0:00