Milan, Prešov:
body za nakúpený tovar sa pripisujú len po zaslaní čiarového kódu poštou, alebo aj inak?
9. 12. 2010 dňa 19:12
Dobrý deň, body sa zapisujú len po zaslaní kódu poštou na našu adresu.
13. 12. 2010 dňa 12:03