15.ročník Hodiny deťom: VEĽKÉ SNY POTREBUJÚ MALÚ POMOC!

15.ročník Hodiny deťom: VEĽKÉ SNY POTREBUJÚ MALÚ POMOC!

Publikované: 15.11.2013

Zobrazenie: 0

„Veľké sny potrebujú malú pomoc“ je mottom aktuálneho ročníka Hodiny deťom, ktorého cieľom je i v tomto roku získať finančné prostriedky na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti zo všetkých regiónov Slovenska.

Hodina deťom je známy charitatívny projekt, ktorý už po 15.krát oslovuje verejnosť, aby svojím príspevkom do celoročnej verejnej zbierky pomohli Nadácii pre deti Slovenska získať prostriedky na projekty pre deti zdravé i choré, talentované i hendikepované v rodinách, školách, centrách voľného času, v nízkoprahových kluboch, krízových centrách i detských domovoch.

Podporené projekty sa zameriavajú na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie bezpečného prostredia u detí, ale i na intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí.

Za 14 rokov podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom viac ako 1525 projektov v sume 4 491 977,94 EUR. V minulom roku to bolo 48 projektov v sume 191 218,21 EUR a priamy prínos z realizovaných aktivít malo viac ako 6 900 detí a mladých ľudí. Realizované projekty však majú ďalekosiahly dopad i na širšie komunity; v rámci minulého ročníka to bolo 49 267 ľudí.

K úspešne zrealizovaným aktivitám patrí aj podpora projektu „Spoliehame sa na vlastné sily“ Slovenskej spoločnosti spina bifida, ktorá sa venuje deťom so zdravotným postihnutím chrbtice. Dominik Drdul je 15-ročný vozičkár.  Od júla 2013 sa zúčastňuje aktivít v rámci daného projektu a veľmi si túto možnosť pochvaľuje: „Vďaka tomuto projektu som sa počas letného filmového tábora mohol naučiť viaceré nové veci  -  získal som praktické rady ohľadne fotografovania  a vyskúšal som si základy práce s profesionálnou kamerou. Taktiež som si pri natáčaní krátkych inštruktážnych videí uvedomil, aké je náročné vystupovať pred kamerou tak, aby bol výsledný efekt lahodný oku i uchu. Počas tábora som mal možnosť povzbudiť mnohých mladších vozičkárov ku konkrétnym krokom k ich samostatnosti a veľmi ma teší, keď sa im darí. Napokon, aj ja osobne sa snažím dennodenne vlastnými silami urobiť všetko, čo viem. A najviac  ma teší, že mi projekt priniesol nových zdravých kamarátov, ktorí sa letného tábora zúčastnili ako dobrovoľní asistenti nás-vozičkárov. Som im veľmi vďačný, že ma berú ako jedného z nich. Znamená to pre mňa veľmi veľa a kedykoľvek mám možnosť sa s nimi stretnúť osobne alebo cez net, veľmi rád tieto možnosti využívam. Podnikli sme už spolu nejaké stretnutia a teším sa na ďalšie!“

Hodinu deťom je možné podporiť :

  • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 a darovaním hodinovej mzdy  v hodnote 4 eurá kedykoľvek do 31.marca 2013
  • Darovaním ľubovoľného finančného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov počas verejnej zbierky v uliciach v termíne 13. – 15. novembra 2013
  • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 alebo zavolaním na pevnú linku 14 222 počas TV šou Hodina deťom na Jednotke  RTVS 8. decembra 2013   
  • Zriadením  trvalého alebo jednorazového bankového príkazu alebo prostredníctvom on-line formulára na www.nds.sk

Všetky podporené projekty i jednotlivé realizované aktivity si môže verejnosť pozrieť priamo v on-line aplikácii, ktorú plnia samotní grantisti v reálnom čase na www.hodinadetom.sk alebo www.nds.sk.

Na splnenie veľkých snov stačí málo od každého z nás...       

V mene detí a mladých ľudí Slovenska vám srdečne ďakujeme!