Prehľad štúdií podporujúcich účinok andtioxidantov na plodnosť a kvalitu spermií

Prehľad štúdií podporujúcich účinok andtioxidantov na plodnosť a kvalitu spermií

Publikované: 25.06.2012

Zobrazenie: 0

Potravinové doplnky s antioxidantmi, vrátane vitamínov C, E a selénu môžu zlepšiť kvalitu spermií a zvýšiť mieru tehotenstiev.

Podľa prehľadu literatúry, ktorý bol publikovaný v odbornom časopise Reproductive BioMedicine Online, výsledky randomizovaných kontrolných štúdií preukázali, že užívanie antioxidantov má pozitívny vplyv na zlepšenie mužskej plodnosti v spojitosti s kvalitou spermií.

Vedci zostavili systematický prehľad literatúry so zámerom objasniť, či majú potravinové doplnky s antioxidantmi pozitívny vplyv na liečenie neplodnosti. Objavili 17 randomizovaných klinických štúdií, ktoré skúmali účinky vitamínov C a E, zinku, selénu, folátu, karnitínu a karotenoidov na kvalitu spermií a zvýšenie miery tehotenstiev.

Údaje pochádzali zo 17 štúdií skúmajúcich celkový počet 1 665 mužov. Výsledky preukázali, že v 75 percentách potravinové doplnky s antioxidantmi spôsobili „zlepšenie kvality spermií v minimálne jednom parametri v porovnaní s užívaním placeba alebo bez liečby“. Okrem toho, 63 percent výsledkov štúdií preukázalo výrazné zlepšenie pohybu spermií v porovnaní s liečbou placebom, zatiaľ čo len v 33 percentách štúdií bolo preukázané zlepšenie koncentrácie spermií.

Zdroj: Reproductive BioMedicine Online
Zväzok 20, strany 711 – 723
“A systematic review of the effect of oral antioxidants on male infertility”
Autori: C Ross, A Morriss, M Khairy, Y Khalaf, P Braude, A Coomarasamy, T El-Toukhy