Probiotiká môžu zmierniť nafukovanie u ľudí s črevnými poruchami

Probiotiká môžu zmierniť nafukovanie u ľudí s črevnými poruchami

Publikované: 07.12.2011

Zobrazenie: 0

Vedci z univerzity v Severnej Karolíne (USA) tvrdia, že denný príjem dvoch probiotických kmeňov môže zmierniť symptómy nafukovania u ľudí s črevnými poruchami. Podľa zistení publikovaných v  “Journal of Clinical Gastroenterology” znižuje príjem kombinácie Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium lactis nafukovanie o 27 % po ôsmich týždňoch užívania.

Vedci uvádzajú: „Tieto dáta podporujú význam úlohy črevných baktérií v patofyziológii funkčných črevných porúch a úlohy probiotických baktérií v riadení týchto porúch.“

Podľa organizácií FAO/WHO sú probiotiká definované ako „živé mikroorganizmy, ktoré  užitím v primeranom množstve poskytujú svojmu hostiteľovi zdravotné výhody.“

Aj napriek rôznym európskym regulačným opatreniam sa trh s probiotikami a prebiotikami veľmi rozrastá. V roku 2008 sa čísla z  predaja pro/prebiotických potravín a nápojov pohybovali okolo 15 biliónov dolárov a predpokladá sa nárast týchto čísel na 22 biliónov dolárov v roku 2013.

Syndróm dráždivého čreva je jednou z najbežnejších porúch čriev. Presné čísla ľudí, ktorí trpia touto poruchou, nie sú v USA známe, pretože mnoho ľudí s miernymi príznakmi vôbec nevyhľadá lekára. Napriek tomu sa odhaduje, že ľudí s týmito poruchami je 15 až 30 miliónov.

Detaily štúdie

Vedci vybrali 60 ľudí s funkčnými črevnými poruchami (nie však zápchou). Priemerný vek dobrovoľníkov bol 37 rokov, 72 % tvorili ženy. Dobrovoľníci boli rozdelení do dvoch skupín – jedna dostávala kombináciu Lactobacillus a Bifidobacterium v dávkach 200 biliónov kolónií/deň a druhá skupina dostávala placebo – a to osem týždňov. Ľudia, ktorí sa zúčastnili štúdie, vypĺňali dotazníky, kde na sedembodovej stupnici zaznamenávali stupeň zmiernenia príznakov od „podstatne lepší“ po „podstatne horší“.

Pri porovnaní výsledkov na začiatku a na konci štúdie boli symptómy nafukovania v prebiotickej skupine dobrovoľníkov znížené o 15 %.

Zdroj: Journal of Clinical Gastroenterology
“Probiotic bacteria Lactobacillus acidophilus NCFM and Bifidobacterium lactis Bi-07 versus placebo for the symptoms of bloating in patients with functional bowel disorders – a double-blind study”
Autori: Y. Ringel, T. Ringel-Kulka, D.P.A. Maier, I. Carroll, J.A. Galanko, G. Leyer, O. Palsson