Betaglukán a infekcie dýchacích ciest

Betaglukán a infekcie dýchacích ciest

Publikované: 04.11.2011

Zobrazenie: 0

Denné užívanie betaglukánu skracuje dobu príznakov infekcie horných ciest dýchacích (nádcha, zápal stredného ucha, hltanu, hrtanu a priedušnice, angína) v zdravej populácii.

Študenti medicíny užívali betaglukán a hlásili o 43 dní kratšiu dobu príznakov infekcie horných ciest dýchacích než študenti užívajúci placebo. Betaglukán je látka, ktorá v tele aktivuje imunitné bunky.

Študenti užívali počas 90 dní buď doplnok obsahujúci 250 mg betaglukánu, alebo placebo.   Na konci sledovaného obdobia skupina užívajúca betaglukán hlásila o 18 % kratšiu dobu príznakov infekcie horných ciest dýchacích v porovnaní so študentmi, ktorí užívali placebo.

Výsledky sú v súlade s predchádzajúcimi klinickými štúdiami, ktoré preukazujú ochranný účinok betaglukánu počas chrípkovej sezóny alebo v období veľkého fyzického či psychického stresu.

 

Zdroj: Society for Immunology conference
“A randomised controlled trial to assess the ability of yeast-derived 1,3/1,6 glucopolysaccharide to reduce upper respiratory tract infection symptoms.”
Autori: R. Fuller et al.