Kreatín môže posilniť  mozgové funkcie

Kreatín môže posilniť mozgové funkcie

Publikované: 03.11.2011

Zobrazenie: 0

Suplementácia kreatínu, látky spojenej so športovou výživou, vedie u vegetariánov k zvýšeniu kognitívnych funkcií. Kreatín prvýkrát identifikovali v roku 1832 vo svaloch. V priebehu ostatných 12 rokov bol predmetom asi 70 randomizovaných štúdií.

Táto látka sa nachádza väčšinou v produktoch živočíšneho pôvodu. Úloha kreatínu pri fungovaní mozgu bola zaznamenaná už skôr, ale žiadne vedecké dáta preukazujúce tento účinok neboli predložené.

Podľa nových výsledkov publikovaných v British Journal of Nutrition, došlo u vegetariánov k zlepšeniu pamäti po piatich dňoch užívania kreatínových doplnkov.

Štúdie sa zúčastnilo 121 mladých žien, ako vegetariánok, tak žien konzumujúcich mäso. Náhodne boli rozdelené do dvoch skupín – jedna dostávala placebo, druhá kreatín (kreatín monohydrát 20 g denne) počas 5 dní.

Po piatich dňoch sa urobili kognitívne testy. Výsledky preukázali, že u vegetariánok užívajúcich kreatín došlo k zlepšeniu pamäti približne o 40 percent.

Zdroj: British Journal of Nutrition
Publikované  online ahead of print, doi: 10.1017/S0007114510004733
“The influence of creatine supplementation on the cognitive functioning of vegetarians and omnivores”
Autori: D. Benton and R. Donohoe