Walmark pomôže budovať spoločnosť priateľskú ku všetkým generáciám

Walmark pomôže budovať spoločnosť priateľskú ku všetkým generáciám

Publikované: 23.09.2005

Zobrazenie: 0

Třinecká spoločnosť Walmark prichádza v rámci svojej donátorskej politiky s prvým plošným CSR (Corporate Social Responsibility) projektom, ktorý chce pomôcť zvýšiť rešpekt k starobe.

Walmark sa dohodol s Diakoniou Českobratskej cirkvi evanjelickej na vzájomnej spolupráci v rámci projektu Spoločnosť priateľská všetkým generáciám. Projekt bude usilovať o zvýšenie prestíže seniorov v spoločnosti, rozvíjať aktivity vedúce k odstráneniu zažitých stereotypov v pohľade na starobu a otvorene o týchto témach komunikovať naprieč generáciami. Jeho cieľom je zmena pasívneho pohľadu na vlastnú starobu a prijatie zdravého životného štýlu tak, aby sa staroba stala rešpektovanou a plnohodnotnou  fázou života.

„Walmark sa už dlhé roky dôsledne riadi zásadou pomáhať čo najúčinnejšie tým skutočne potrebným, bez ohľadu na to, aké známe meno za tou či onou aktivitou stojí. Zameranie našej donátorskej politiky sa teda nemení. Zmena nastáva v prechode od jednotlivých akcií k prvému plošnému CSR projektu v spolupráci s partnerom,“ hovorí generálny riaditeľ Walmarku Tomáš Macura.

Pre Spoločnosť priateľskú všetkým generáciám Walmark finančne zabezpečuje osvetové kampane projektu, zabezpečuje distribúciu informačných materiálov a poskytuje vecné dary jednotlivým strediskám Diakonie ČCE. Do konca tohto roku vyjde v náklade 100 000 ks informačná brožúra, ktorá bude zaslaná do rodín po celej republike. Publikácia poskytne rady a informácie seniorom, ich rodinným príslušníkom a bude reakciou na najrozšírenejšie mýty o starobe.

„Pre významné podniky by malo byť samozrejmosťou, že k spoločnosti, v ktorej pôsobia, nepristupujú len ako k článku vo svojom výrobnom procese. Walmark nechce produkovať svoje výrobky výhradne za účelom vlastného zisku. Chceme si udržať vernosť svojich zákazníkov a širokej verejnosti ukázať, že vieme viac než len zvládať obchodnú stratégiu. Pevne verím, že takých firiem bude pribúdať,“ uviedla tlačová hovorkyňa Walmarku Kateřina Ondřejková.

Kvalitu života seniorov v Českej republike ovplyvňuje celý rad falošných predstáv a názorových stereotypov majoritnej spoločnosti. Často majú podobu priamej diskriminácie na základe veku – ageizmu. Okrem priameho dopadu na život seniorov ovplyvňujú aj názor ostatných generácií. Majú vplyv na ochotu začleniť nezvratný proces starnutia do životných plánov mladších generácií a prevziať zodpovednosť za vlastný život a zdravie.

„Seniormi a starobou sa dlhodobo systematicky zaoberáme. V starostlivosti máme skoro 4000 seniorov a myslím, že o problémoch ich samotných a ich rodinných príslušníkov niečo vieme. Sme radi, že vďaka nadčasovej investícii spoločnosti Walmark môžeme aktívne vystúpiť proti rozšíreným predsudkom a pohnúť dlho prehliadanými problémami,“ povedala Eva Grollová, manažérka projektu z Diakonie ČCE.

Spoločnosť Walmark bola založená v roku 1990 a jej aktivity sa postupne rozšírili do viacerých odborov. Už niekoľko rokov firma deklaruje svoju strategickú orientáciu na oblasť farmácie a po predaji poľnohospodárskej divízie v roku 2001 a významnej časti aktív nápojovej divízie v závere roka 2004, sa teraz už celkom koncentruje na trh doplnkov stravy a liekov. V roku 2001 bola firma transformovaná zo spoločnosti s r. o. na akciovú spoločnosť, ktorá má aktuálne 9 akcionárov, tuzemských fyzických osôb.