Nízka hladina vitamínu C a A môže podporiť riziko astmy

Nízka hladina vitamínu C a A môže podporiť riziko astmy

Publikované: 06.05.2010

Zobrazenie: 0

Podľa recenzie 40 štúdií môže nízky príjem vitamínov A a C zvýšiť riziko rozvoja astmy. Nízka hladina vitamínu C v krvi a nižší príjem potravín bohatých na vitamín C boli spojené s 12-percentným zvýšením rizika astmy.

Zhromaždené výsledky ukázali, že príjem vitamínu A potravou bol u ľudí s astmou signifikantne nižší než u tých, ktorým astma nebola diagnostikovaná. Preukázalo sa tiež, že ľudia s ťažkou astmou mali signifikantne nižší príjem vitamínu A ako ľudia so slabou formou astmy.

Nízka hladina vitamínu C a nízky príjem tohto vitamínu zvyšuje riziko rozvoja tohto ochorenia o 12 %.

Zdroj:
Thorax
Publikovamé online, doi: 10.1136/thx.2008.101469
„Association between antioxidant vitamins and asthma outcome measures: systematic review and meta-analyses“
Autori: S. Alen, J. R. Britton, J. A. Leonardi-Bee