Karotenoidy a ich vzťah k rakovine prsníkov

Karotenoidy a ich vzťah k rakovine prsníkov

Publikované: 06.04.2010

Zobrazenie: 0

Nová štúdia zo Švédska  naznačuje, že zvýšený príjem alfa- a betakaroténu môže znížiť riziko rakoviny prsníkov u žien fajčiarok.

Štúdia sledovala 36 664 žien takmer desať rokov a neohlásila žiadny vzťah medzi príjmom karotenoidov a celkovým rizikom rakoviny prsníkov. Avšak zvýšený príjem alfa- a betakaroténu bol spojený so 60-percentným znížením výskytu hormonálne senzitívnych karcinómov prsníka u žien fajčiarok.

Najvyššie priemerné hladiny alfa- a betakaroténu boli spojené so 65 až 68-percentným znížením rizika rakoviny prsníka u fajčiarok.

Úloha karotenoidov, najmä úloha betakaroténu vo vzťahu k rakovine je kontroverzná, pretože niekoľko štúdií potvrdilo, že betakarotén môže zvyšovať riziko rakoviny pľúc u fajčiarov (zistilo sa, že u veľmi silných fajčiarov môže byť riziko rakoviny pľúc zvýšené pri dennom užívaní viac ako 20 mg betakaroténu).

Zdroj: European Journal of Cancer
Publikované online, doi: 10.1016/j.ejca.2010.01.004
“Dietary carotenoids and risk of hormone receptor-defined breast cancer in a prospective cohort of Swedish women”
Autori: S.C. Larsson, L. Bergkvist, A. Wolk