Astaxantín a diabetes

Astaxantín a diabetes

Publikované: 05.10.2009

Zobrazenie: 0

Astaxantín – pigment, ktorý prepožičiava lososom ich ružovú farbu, patrí medzi antioxidanty a môže chrániť diabetikov pred rozvojom ochorenia obličiek.

Astaxantín môže chrániť bunky pred oxidačným stresom, ktorý je spojený s vysokou hladinou cukru v krvi, podľa štúdie publikovanej v Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vysoká hladina cukru v krvi a oxidačný stres môžu viesť k mnohým komplikáciám spojeným s diabetom, včítane ochorenia obličiek.

Výskumníci skúmali, či astaxantín môže chrániť pred škodlivými účinkami oxidačného stresu, ktoré sú spojené so zvýšenou hladinou glukózy v krvi.

Bunky boli vystavené vysokej hladine glukózy a potom astaxantínu. Podľa výsledkov antioxidant astaxantín účinne znížil peroxidáciu lipidov, celkové reaktívne látky, superoxidy a hladinu oxidu dusného (NO). Taktiež došlo ku zníženiu ukazovateľov zápalu.

Najviac astaxantínu pochádza z riasy Haemotococcus pluvialis, ktorú bežne konzumujú ryby a kôrovce a ktorá je zodpovedná za ich ružovú farbu.

Zdroj:
Journal of Agriculture and Food Chemistry
Publikované  online, doi: 10.1021/jf9019745
„Protection against Oxidative Stress, Inflamation, and Apoptosis of High-Glucose-Exposed Proximal Tubular Epithelial Cells by Astaxanthin“
Autori: Y.J. Kim, Y.A- Kim, T. Yokozawa