Vitamín D môže podporovať zdravie srdca počas chudnutia

Vitamín D môže podporovať zdravie srdca počas chudnutia

Publikované: 19.05.2009

Zobrazenie: 0

Suplementácia vitamínom D môže zlepšovať zdravie kardiovaskulárneho systému počas chudnutia, bez ohľadu na to, o koľko kilogramov človek schudne.

Štúdie sa zúčastnilo 200 zdravých obéznych ľudí s priemernou hladinou kalcidiolu 30 nmol/L. Náhodne boli rozdelení do skupiny dostávajúcej placebo alebo vitamín D počas jedného roka. Všetci účastníci tohto výskumu sa zúčastnili aj kurzu chudnutia.

Na konci štúdie hladina kalcidiolu vzrástla o 55,5 nmol/l v skupine dostávajúcej vitamín D oproti skupine dostávajúcej placebo (hladina vyššia o 11,8 nmol/L). V skupine dostávajúcej vitamín D bolo pozorované zníženie hladiny paratyreoidného hormónu o 26,5 % v porovnaní s 18,7 % znížením v placebo skupine. Vysoká koncentrácia paratyreoidného hormónu v krvi sa považuje za nového ukazovateľa rizika kardiovaskulárneho ochorenia. 

Zlepšenie hladiny triglyceridov bolo tiež pozorované v skupine dostávajúcej vitamín D (13,5 % zníženie oproti 3 % zvýšeniu v placebo skupine). Hladina ukazovateľa zápalu TNF-alfa sa znížila o 10,2 % po suplementácii vitamínom D.

Nemeckí výskumníci oznámili, že suplementácia vitamínom D v dávke 83 mcg/d negatívne neovplyvňuje chudnutie a môže signifikantne zlepšiť niekoľko ukazovateľov rizika kardiovaskulárneho ochorenia u obéznych ľudí s nedostatočnou hladinou vitamínu D. Výsledky tejto randomizovanej štúdie ukázali, že vitamín D môže byť užitočným nástrojom podpory zdravia srdca počas chudnutia.

Priaznivé biochemické účinky neboli závislé od úbytku telesnej hmotnosti, tukového tkaniva a od pohlavia.

Zdroj:
American Journal of Clinical Nutrition
May 2009, Volume 89, Pages 1321-1327, doi: 10.3945/ajcn. 2008.27004

"Vitamin D supplementation enhances the beneficial effects of weight loss on cardiovascular disease risk markers"

Authors: A. Zittermann, S. Frisch, H.K. Berthold, C. Götting, J. Kuhn, K. Kleesiek, P. Stehle, H. Koertke, R. Koerfer.