Walmarku sa darí hlavne v zahraničí

Walmarku sa darí hlavne v zahraničí

Publikované: 03.03.2009

Zobrazenie: 0

Vyplýva to z práve zverejnených konsolidovaných výsledkov hospodárenia spoločnosti za hospodársky rok 2007/08.  Konsolidované tržby celej skupiny podnikov WALMARK dosiahli za vlaňajší hospodársky rok (1.6.2007 – 31.5.2008) 2 684 mil. Kč, a tým o 6 % vyššiu úroveň oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho hospodárskeho roka. Česká materská spoločnosť WALMARK, a.s., pritom zrealizovala v uplynulom hospodárskom roku tržby vo výške 1 366,4 mil. Kč. V porovnaní s predchádzajúcim hospodárskym rokom ide o porovnateľný údaj.

 Je teda zrejmé, že za hlavným zdrojom rastu spoločnosti stojí predovšetkým jej úspešné pôsobenie na zahraničných trhoch, kde firma operuje prostredníctvom vlastných pobočiek (SK, RO, PL, HU, UA, LT, BG, LV, FR) a aktivít exportného oddelenia. Výkonného riaditeľa WALMARKU Petra Turoňa sme sa opýtali, či je to smer, v ktorom chcú aj naďalej pokračovať. „Áno, dôkazom je aj založenie našej ďalšej dcérskej spoločnosti, tentoraz vo Francúzsku. Počítame s tým, že naša najmladšia dcérska spoločnosť nadviaže na pomerne úspešné obchodné pôsobenie nášho exportného oddelenia na francúzskom trhu. Francúzsky trh pre nás rozhodne znamená príležitosť ďalšieho rastu.“

Podľa dát renomovaných agentúr IMS Health a Cegedim patrí WALMARKU vedúca pozícia na národných trhoch s doplnkami stravy v Česku, na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku. V Maďarsku a v Poľsku je WALMARK druhý a v Litve a Lotyšsku potom medzi prvými piatimi.

Výkonný riaditeľ Peter Turoň k tomu uviedol: „Walmark má s trhovým podielom 13,5 % výrazný náskok pred ďalšími konkurentmi a udržuje si pozíciu lídra českého trhu doplnkov stravy. Priznám sa však, že sa nám, bohužiaľ, nepodarilo celkom naplniť očakávania dané našimi ambicióznymi finančnými plánmi. Celý trh OTC aj samotných doplnkov stravy bol predovšetkým začiatkom roka 2008 negatívne ovplyvnený reformou zdravotníctva, ktorá mala priamy vplyv na nižšiu návštevnosť lekární. Súčasne realizácia plánov súvisiacich s posilnením nášho postavenia v oblasti liekov si vyžiadala vyššie potreby ľudských aj finančných zdrojov, než sme očakávali,“ a pokračoval ďalej: „Ukazuje sa, že naša stratégia zameraná predovšetkým na zahraničnú expanziu je správna a že je tým najlepším zabezpečením pre prípad akýchkoľvek konjunkturálnych výkyvov na jednotlivých národných trhoch.“

Okrem predaja prostredníctvom vlastných pobočiek exportuje Walmark svoje výrobky do viac ako dvoch desiatok krajín sveta, a to nielen v Európe, ale aj na Stredný a Ďaleký Východ. Najvýznamnejšími exportnými destináciami  sa v uplynulom roku stali Estónsko, Azerbajdžan a Kazachstan. Novú obchodnú spoluprácu sa WALMARKu podarilo nadviazať v Jordánsku, Sýrii, Mongolsku a v Kanade.   Export (včítane exportu do pobočiek) sa v uplynulom roku podieľal na tržbách materskej spoločnosti takmer 50 % a medziročne zaznamenal 4 % nárast. Z pohľadu konsolidovaných výsledkov celej skupiny WALMARK sa v hospodárskom roku 2007/08 zrealizovalo na zahraničných trhoch 65 % celkových tržieb spoločnosti. Tento údaj potvrdzuje postavenie spoločnosti WALMARK ako medzinárodného hráča, ktorý väčšinu svojich tržieb generuje v zahraničí.

Akvizíciou spoločnosti AMINOSTAR, s.r.o., (popredný český výrobca športovej výživy a špeciálnych doplnkov stravy pre športovcov) z roku 2006 rozšíril WALMARK svoju pôsobnosť o nový zaujímavý segment trhu – športovú výživu, ktorý popri rade synergií so súčasným portfóliom firmy má značné perspektívy rastu v tuzemskom aj medzinárodnom meradle. Aminostar v rámci uplynulého hospodárskeho roka dosiahol tržby 148 mil. Kč. Darilo sa aj spoločnosti Profitness, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom siete špecializovaných vitamínových obchodov Vitaland. Tržby Profitnessu dosiahli v reportovanom období 195 mil. Kč a zaznamenali v medziročnom porovnaní rast o 5 %.

V celej skupine podnikov WALMARK pracovalo k 31.5.2008   1012 zamestnancov, čo je o 128 zamestnancov viac ako vo fiškálnom roku 2006/07.  Je to nárast o 14,5 %. Zadlženosť celej skupiny podnikov WALMARK k bilančnej sume (cudzie zdroje verzus aktíva celkom) dosiahla úroveň 49 %, pričom v materskej spoločnosti dosiahol tento ukazovateľ hodnotu 35,5 %.

Spoločnosť WALMARK bola založená v roku 1990. V roku 2001 bola firma transformovaná zo spol. s r.o. na akciovú spoločnosť, ktorá má aktuálne 8 akcionárov, českých fyzických osôb. V súčasnosti má jeden z najmodernejších farmaceutických závodov v ČR. Je najväčším výrobcom doplnkov stravy v strednej a východnej Európe. Má dcérske spoločnosti v 9 európskych krajinách a svoje produkty vyváža do viac ako 2 desiatok krajín sveta.