👉👉 POZOR !!! Zľavy až 30% sú tu! NOVOROČNÉ ZĽAVY SÚ UŽ V PLNOM PRÚDE! 👈👈
Walmark pokračuje vo svojej zahraničnej expanzii

Walmark pokračuje vo svojej zahraničnej expanzii

Publikované: 05.03.2007

Zobrazenie: 1

Najväčší český výrobca vitamínov a doplnkov stravy rozširuje svoju existujúcu sieť zahraničných pobočiek o Lotyšsko.

Lotyšsko sa po Litve stáva druhou pobaltskou krajinou, kde bude mať Walmark svoju vlastnú dcérsku spoločnosť. Otvorenie v poradí už ôsmej zahraničnej pobočky je dôkazom posilňovania zahraničných obchodných aktivít Walmarku. Nová pobočka bude mať sídlo v hlavnom meste Lotyšska v Rige a svoju obchodnú činnosť začne v lete tohto roku.

Walmark nie je na lotyšskom trhu žiadnym nováčikom. Svoje výrobky tu predáva už ôsmy rok, a to prostredníctvom miestneho obchodného partnera. Vedúci exportu firmy Walmark Dimitris Anestis hovorí: „Nová pobočka môže nadviazať na pôsobenie exportného oddelenia, ktoré dokázalo na lotyšskom trhu vybudovať produktom Walmarku veľmi dobré renomé a relatívne silnú trhovú pozíciu. Medzi naše najúspešnejšie produkty  tu patrí GinkoPrim, ArthroStop Plus, Vitavision či Urinal.“

Vstup Lotyšska do Európskej únie v máji 2004 znamenal nový impulz pre rozvoj lotyšskej ekonomiky a kúpyschopného dopytu. „Napriek celkom malému počtu obyvateľov Lotyšska, ktorý je asi štvrtinový v porovnaní s ČR, je pre nás tento trh veľmi zaujímavý. V porovnaní s inými východoeurópskymi štátmi je tu pomerne vysoká  životná úroveň obyvateľstva. Jej predpokladané zvyšovanie spolu s už dnes jasným príklonom k zdravému životnému štýlu predstavujú veľký potenciál pre náš ďalší rast. Založenie vlastnej obchodnej pobočky, s možnosťou samostatne riadiť obchodnú a marketingovú politiku, nám pomôže lepšie tento potenciál rastu využiť a náš existujúci obrat na tamojšom trhu zmnohonásobniť,“ uviedol generálny riaditeľ Walmarku Tomáš Macura a pokračoval: „V ostatných rokoch sa nám darí  otvárať v priemere jednu zahraničnú pobočku ročne a radi by sme v tomto tempe ďalej pokračovali.“

Novú pobočku Walmarku v Lotyšsku povedie František Čekal, ktorý pre firmu pracuje v pozícii riaditeľa pobočky v Litve. V budúcnosti bude riadiť aktivity Walmarku v obidvoch pobaltských krajinách. Generálny riaditeľ Tomáš Macura k tomu uviedol: „Pod vedením Františka Čekala sa litovská pobočka Walmarku dokázala za necelé dva roky svojho fungovania dostať medzi troch najväčších hráčov na tamojšom trhu doplnkov stravy a podobný výsledok, pochopiteľne, očakávame aj v prípade Lotyšska. Spoločný riaditeľ prirodzene nie je jedinou synergiou, ktorú chce Walmark  na obidvoch sebe blízkych trhoch realizovať.“

Rozvoj zahraničných aktivít Walmarku je kľúčový na dosiahnutie jeho strategického cieľa, stať sa najväčším výrobcom doplnkov stravy v strednej a východnej Európe. Walmark v súčasnej dobe operuje prostredníctvom vlastných pobočiek v ôsmich európskych štátoch (Česko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Ukrajina, Litva, Bulharsko) a do viac ako dvadsiatich ďalších krajín exportuje svoje výrobky prostredníctvom lokálnych distributérov. Už dnes presahujú jeho tržby realizované na zahraničných trhoch tržby dosiahnuté v tuzemsku. Lídrom trhu s doplnkami stravy je firma okrem ČR aj na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku; v Poľsku,  Litve a v Maďarsku je medzi prvými tromi.

Spoločnosť WALMARK bola založená v roku 1990 a jej aktivity sa postupne rozšírili do viacerých odborov. Už niekoľko rokov firma deklaruje svoju strategickú orientáciu na oblasť farmácie a po predaji poľnohospodárskej divízie v roku 2001 a významnej časti aktív nápojovej divízie v závere roka 2004, sa teraz už celkom koncentruje na trh doplnkov stravy a liekov. V roku 2001 bola firma transformovaná zo spol. s r.o. na akciovú spoločnosť, ktorá má aktuálne 9 akcionárov, tuzemských fyzických osôb.