Jeseň 2010

Jeseň 2010

Publikované: 19.07.2018

Zobrazenie: 2

Vážení a milí čitatelia,

verím, že relax, odpočinok, šport, rodina, dovolenka i mnoho ďalších aktivít patrilo k vašim prioritám po­čas leta. Tohtoročné letné obdobie nás prekvapilo nielen dňami, keď sa lámali teplotné rekordy, ale aj obdobím s výraznými dažďovými zrážkami. Budeme si asi musieť do budúcna zvyknúť na rozmary počasia, ktoré doteraz v našom zemepisnom pásme bolo viac-me­nej ustálené.

Ako ste sa mohli dočítať v jarnom čísle, „Klub zdravia Walmark“ práve v tomto roku oslavuje 10.výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sme od vás dostali až 208 prekrásnych blahoželaní, za kto­ré vám v mene celej spoločnosti úprim­ne ďakujem.

Počas celého roka sme pripravovali rôz­ne zaujímavé aktivity a akcie. Napríklad v rámci akcie „Darčekový šek“ sme vám pripísali 84 tis. Wk (walmark korún), špeciálnu výročnú 10% zľavu využilo v stanovenom termíne viac ako 4 tis. členov a dokonca od 50-ich z vás sme dostali recepty na tému ako bojovať s chrípkou. Niektoré z nich postupne uverejníme. Tak ako sme nazačiatku roka sľúbili, aj na jeseň, v rámci svoj­ho výročia, „Klub zdravia Walmark“ pripravil pre našich členov okrem za­ujímavého čítania aj výnimočné akcie, ako napr.: 10% zľava, 50% bonus na Wk, „Kúp 2 a1 získaš zadarmo“ či „Zlatá karta“. Pre našich VIP členov je pripra­vený motivačný projekt Ambasador. O všetkých týchto akciách, ale aj o ďalších zaujímavostiach, sa dočítate na stránkach tohto časopisu. Veríme, že vás potešíme exkluzívnym rozho­vorom so speváckou hviezdou, zlatým slávikom Karlom Gottom. Predstavíme vám novinky v našom portfóiliu. Viete, aký je zdravý krvný tlak? Odpoveď na túto a jej podobné otázky vám odha­lí nový produkt OptiTensin. Trápi vás suchý a dráždivý kašeľ? Prinášame vám pomoc vo forme revolučných tab­liet – Stopex. V oblasti výživy kĺbov je ArthroStop® najpredávanejšou znač­kou. Aj tu sme pre vás pripravili ino­váciu - ArthroStop® Rapid +, ktorého zloženie je obohatené o kolagén. Tým, ktorí majú problémy s akné, odporúča­me vyskúšať novinku Acneon.

Počas 10-ich rokov fungovania nášho klubu došlo k rôznym zmenám a vy­lepšeniam servisného systému. Jednou z nich je príprava nových Stanov Klubu zdravia. V tejto súvislosti chcem požia­dať všetkých Vás, ktorí ste si nevyčer­pali Wk nazbierané do 31.12.2007, aby ste tak urobili do 31.12.2010, pretože po tomto termíne budú Wk staršie ako 3 roky stornované.

Veríme, že naša ponuka pre vás je bo­hatá a máte sa na čo tešiť. V mene pra­covníkov našej spoločnosti vám prajem krásne babie leto, veľa zdravia a teším sa na vzájomnú aktívnu komunikáciu.

Ing.  Radim  Mládenek,  

riaditeľ spoločnosti Walmark Žilina

Stiahnuť súbor:
mag_2010-9 pdf | 8,0 MB