Antioxidanty môžu posilniť zdravie srdca a zlepšiť metabolizmus

Antioxidanty môžu posilniť zdravie srdca a zlepšiť metabolizmus

Publikované: 28.06.2012

Zobrazenie: 57

Dlhodobé užívanie antioxidantov môže mať priaznivý vplyv na metabolizmus tukov a cukrov a posilniť zdravie srdca zvýšením flexibility artérií.

Podľa zistení publikovaných v odbornom časopise Nutrition & Metabolism každodenné prijímanie vitamínu C, vitamínu E, koenzýmu Q10 a selénu vo forme potravinových doplnkov výrazne zlepšuje elasticitu artérií a hladinu HDL cholesterolu u ľudí vystavených viacerým rizikovým kardiovaskulárnym faktorom.

Štúdia skúmala 70 osôb trpiacich vysokým krvným tlakom, diabetom, nízkymi hodnotami HDL cholesterolu alebo boli fajčiarmi. Priemerný vek pacientov bol 62 rokov. Účastníkom výskumu bolo náhodným výberom podávané placebo alebo denná dávka potravinových doplnkov s antioxidantmi obsahujúca vitamín C (1 000 mg/deň), vitamín E (400 medzinárodných jednotiek/deň), koenzým Q10 (120 mg/deň) a selén (200 mg/deň).

Po šiestich mesiacoch vedci zistili, že skupina užívajúca potravinové doplnky s antioxidantmi preukazuje výrazne zvýšené hodnoty indexu arteriálnej elasticity a stupeň flexibility (a teda aj zvýšenú mieru zdravia) ciev. Zvýšili sa predovšetkým hodnoty indexu veľkej arteriálnej elasticity z 11 na 12,7 ml/mm Hgx100, zatiaľ čo v skupine užívajúcej placebo neboli zaznamenané žiadne zmeny.

Podľa vyjadrení vedcov došlo tiež k výraznému poklesu systolického krvného tlaku zo 145,2 na 136,1 mmHg a diastolického krvného tlaku zo 78,4 na 75,0 mmHg.

Vedci tvrdia, že na rozdiel od skupiny užívajúcej placebo, v skupine prijímajúcej antioxidanty došlo takisto k výraznému zlepšeniu hodnôt HDL cholesterolu.

V spojitosti s potenciálnym mechanizmom sa izraelskí vedci odvolávali na predošlé štúdie, ktoré preukázali, že vitamíny C a vitamíny E môžu chrániť DNA pred poškodením, ďalej môžu posilniť antioxidačnú ochranu a obnoviť zdravie výstelky ciev (endotel). Okrem toho zohráva koenzým Q10 , ako prepravca elektrónov, dôležitú úlohu pri oxidatívnej fosforylácii v mitochondriách a má priaznivé účinky na endoteliálnu dysfunkciu u diabetických pacientov. Taktiež sa potvrdilo, že selén, vďaka svojej úlohe vo viacerých antioxidačných enzýmoch, poskytuje vysoký stupeň ochrany endotelu koronárnych artérií pred poškodením v dôsledku pôsobenia oxidatívneho stresu.

Zdroj: Nutrition & Metabolism
“Effect of long-term treatment with antioxidants (vitamin C, vitamin E, coenzyme Q10 and selenium) on arterial compliance, humoral factors and inflammatory markers in patients with multiple cardiovascular risk factors”
Autori: M. Shargorodsky, O. Debbi, Z. Matas, R. Zimlichman