Metaanalýza potvrdzuje priaznivé  účinky vitamínu C na srdce

Metaanalýza potvrdzuje priaznivé účinky vitamínu C na srdce

Publikované: 08.10.2008

Zobrazenie: 395

Každodenný príjem vitamínu C môže znižovať hladinu „zlého“ cholesterolu LDL až o päť percent a následne tak znižovať rizikový faktor pre rozvoj srdcovo-cievneho ochorenia, hovoria výsledky novej metaanalýzy.

Podľa metaanalýzy 13 randomizovaných klinických štúdií, publikovanej v Journal of Chiropractic Medicine viedlo k vyššie uvedeným účinkom, sprevádzaným súčasným poklesom hladiny triglyceridov o 8,8 percent, podávanie najmenej 500 mg vitamínu C denne.

„Aj keď zmena hladiny LDL a triglyceridov môže vyzerať nevýznamne, dá sa predpokladať, že zníženie o 7,9 mg/dl LDL cholesterolu môže viesť k 6,6 % poklesu koronárnej srdcovej choroby a zníženie triglyceridov o 20,1 mg/dl redukuje riziko o 2,4 %,“ napísal Marc  McRae z National University of Health Sciences in Lombard, Illinois.

„Na druhej strane nebolo spozorované zvýšenie hladiny „dobrého“ HDL cholesterolu,“ povedal McRae a dodal: „Tento posledný výsledok je prekvapujúci, pretože mnoho epidemiologických štúdií dokázalo, že príjem vitamínu C je v pozitívnom vzťahu k zvyšovaniu hladiny HDL cholesterolu.“

  Analyzované  štúdie

McRae identifikoval 13 štúdií, ktoré zahrňovali 14 sledovaných skupín s celkom 405 osobami s vysokou hladinou cholesterolu. Tieto osoby dostávali vitamín C v dávke najmenej 500 mg denne počas 3 až 24 týždňov. Štúdie boli dvojito zaslepené (o tom, či je osobe podávaná účinná látka alebo placebo, nevie ani sledovaná osoba, ani podávajúci lekár), placebom kontrolované alebo tzv. prekrížené (prvá skupina dostáva účinnú látku, druhá placebo a v polovici sledovanej doby sa podávanie zmení). Priemerný vek osôb bol 58,9 roka a 60 percent z nich boli muži.

Súhrnným výsledkom vplyvu podávania vitamínu C na hladinu LDL cholesterolu bolo jeho zníženie o 7,9 mg/dl, zatiaľ čo hladina HDL cholesterolu sa zvýšila o 1,1 mg/dl, čo však nie je podľa McRaea štatisticky významné. 

„ Dopĺňanie  stravy minimálne o 500 mg vitamínu C denne najmenej počas 4 týždňov môže viesť k významnému zníženiu hladiny LDL a triglyceridov v sére. Nedochádza však k podstatnejšiemu zvýšeniu hladiny HDL cholesterolu,“ píše McRae.

 Mechanizmus účinku

Keď sa McRae zaoberal možným mechanizmom, pripomenul, že vitamín C môže zachytávať voľné kyslíkové radikály. To môže naštartovať pozitívnu reťazovú reakciu vedúcu k inhibícii oxidatívnych zmien LDL.

„Táto ochrana zachováva schopnosť LDL cholesterolu byť rozpoznaný LDL receptormi v pečeni, a tak urýchliť jeho odstránenie z krvi príslušnými katabolickými mechanizmami,“ prehlásil.

Druhým možným mechanizmom je ochranný účinok vitamínu C na LDL receptory. Štúdie na zvieratách dokazujú, že pri diéte s nedostatočným obsahom vitamínu C dochádza k poklesu počtu LDL receptorov až o 25 percent.

McRae upozornil na možné obmedzujúce faktory svojej metaanalýzy, vyplývajúce zo skutočnosti, že vekové spektrum osôb bolo široké, čo by mohlo ovplyvniť jej výsledky.

„Priemerný vek pozorovaných osôb sa pohyboval od 48 do 82 rokov. Pritom je známe, že koncentrácia vitamínu C v sére klesá s vekom, pričom súčasne dochádza k zvýšeniu koncentrácie krvného séra,“ napísal McRae. „Rozdiely vo veku a zložení stravy môžu zapríčiniť vo výsledku nemožnosť porovnať základnú hladinu vitamínu C v krvi.“

Ďalším zdrojom nepresnosti výsledkov metaanalýzy môže byť podávaná dávka, ktorá sa v jednotlivých štúdiách pohybovala od 500 do 2 000 mg a dĺžka štúdií od 4 do 24 týždňov. 

 Bez ohľadu na tieto obmedzenia McRae zhrňuje: „ Hoci sú pozorované zmeny nevýrazné, každá mala zmena môže mať blahodarný vplyv na vznik koronárnej srdcovej choroby, najmä z pohľadu nízkej ceny, podávania vitamínu C v dávke od 500 do 1 000 mg denne a absencie toxicity.“

  Zdroj: Journal of Chiropractic Medicine, June 2008, Volume 7, Issue 2, Pages 48-58; M.P. McRae; Vitamin C supplementation lowers serum low-density lipoprotein cholesterol and triglycerides: a meta-analysis of 13 randomized controlled trials