Vzťah vitamínu E a dĺžky života pacientov s Alzhaimerovou chorobou

Vzťah vitamínu E a dĺžky života pacientov s Alzhaimerovou chorobou

Publikované: 13.05.2008

Zobrazenie: 2

Zvýšený príjem vitamínu E môže predĺžiť život pacientov s Alzhaimerovou chorobou.

Pravidelné užívanie vitamínu E viedlo podľa štúdie s 847 zaradenými pacientmi s Alzhaimerovou chorobou k zníženiu úmrtnosti o 26%. Tieto údaje boli prezentované na 60. Výročnom stretnutí Americkej neurologickej akadémie v Chicagu.

"Už v minulosti boli preukázané účinky vitamínu E na spomalení procesu zhoršovania stavu pacientov s Alzhaimerovou chorobou. Teraz máme výsledky, ktoré dokazujú aj zvýšenie doby prežívania týchto pacientov", hovorí vedúci štúdie Valory Pavlik, PhD z Baylor College of Medicine.

Dr. Pavlik a jeho spolupracovníci sledovali 847 pacientov s Alzhaimerovou chorobou v priemere 4,9 roka. Bežne doporučovaná dávka bola 2000 IU vitamínu E denne z bežne dostupných doplnkov výživy.

"Denné množstvo vitamínu E užívané pacientami bolo výrazne vyššie, ako sú bežne doporučované dávky", povedal Dr. Pavlik.

Na konci šúdie výskumníci uvádzajú, že približne 66% pacientov užívalo doporučené dávky vitamínu E dvakrát denne súčasne s liekom na Alzhaimerovú chorobu (inhibitorom cholinesterázy). Menej ako 10% pacientov užívalo iba vitamín E, a približne 15% vitamín E neužívalo.

Užívanie vitamínu, či už s alebo bez inhibítora cholinestrerázy, bolo spojené s 26% znížením celkovej úmrtnosti oproti pacientom, ktorí vitamín E neužívali, hovorí Dr. Pavlik a jeho spolupracovníci.

Zdroj:

American Academy of Neurology 60th Anniversary Annual Meeting, 15. April 2008, Poster Sessions III: Aging and Dementia: Clinical II, (P03.076) Vitamin E Use IS Associated with Improved Survival in an AD Cohort, Autors: V. Pavlik, R. Doody, S. Rountree, E. Darby