Mária, Humenné:
Vaša odpoveď na reklamáciu ma neuspokojila. Chcela som pomocť sebe aj rodine a nakoniec musím doplatiť rozdiel medzi plánovanou objednávkou a vyfakturovanou sumou. Posielam Vám ďalšiu objednávku, ale pre istotu iba poštou.
8. 12. 2009 dňa 21:56
dňa