Miloš, Sereď:
terajšia hodnota môjho profilu je 34 KZW, kde to môžem použiť?
14. 6. 2010 dňa 16:12
Dobrý deň, vaša hodnota na účte je 34Wk za túto hodnotu sa zatiaľ nedá objednať. Je to málo na objednávku produktov ale aj darčekových predmetov. Objednávaciu hodnotu výrobkov nájdete na zadnej strane Klubového spravodaja a samozrejme aj na našej internetovej stránke. 
16. 6. 2010 dňa 15:29