Mgr., Lipová 334/5, 985 11 HALIČ:
Prosím Vás o zaslanie časopisu Klub zdravia WALMARK Február 2007.Moje číslo je 27139976. Ďakujem.
28. 3. 2007 dňa 16:17
Dobrý deň, časopis zasielame.
30. 3. 2007 dňa 0:00