katka, poruba:
poslitemi vitamini
25. 10. 2006 dňa 13:06
Na základe uvedených slov sa neviem  vyjadriť, ktoré vitamíny by boli pre Vás vhodné.
25. 10. 2006 dňa 0:00