Mária, Humenné:
odškrtnúť si, že ste odpovedali na moj dotaz zo dňa 17.11.2009 je to najľahšie, avšak stále verím, že ste firma dostatočne počítačovo vybavená a korektná. Preto Vás opatovne žiadam o započítanie zľavy a akcie z č. obj. 76986 zo dňa 31.10.2009, ktorá bola vyfakturovaná pod č. 505693. Možno som urobila nejakú chybu pri zadávaní obj. ale takto som objednávala prvýkrát a ak som už raz pod týmto číslom a menom registrovaná, tak žiadam o vyriešenie tohto omylu. Moje č. člena je 35841823. Ďakujem
6. 12. 2009 dňa 15:23
Dobrý deň, Vašu reklamáciu sme opätovne preverili a zistili sme, že ste si objednávali ako nečlen Klubu zdravia. Z toho dôvodu Vám neboli uznané zľavy ako členovi Klubu zdravia. Pri objednávkach treba vždy cez internet, ale aj poštou, telefonicky  a emailom uvádzať Vaše členské číslo, aby nevznikali takéto situácie.
7. 12. 2009 dňa 16:22