georgeta, Bucharest (Geolocation):
Odpoveď na príčinu nevybavenia objednávky som nenašiel. Vaša správa bola nepravdivá.
6. 10. 2011 dňa 17:17
dňa