Paulína, Prešov:
Obsahujú chróm aj niektoré potraviny,alebo sa k nemu dostanem iba formou tabletiek? Ďakujem
30.10.2007 dňa 21:41

Denný príjem chrómu do organizmu človeka v roku 2002 bol rovný hodnote 0,46 mikrogramu na kilogram telesnej hmotnosti. Pri výpočte denného príjmu boli použité priemerné nálezy chrómu. Táto hodnota je však nižšia, ako je dolná hranica intervalu pre doporučenú dennú dávku, ktorá je 0,7 mikrogramu na kilogram telesnej hmotnosti.  Na expozícii chrómu sa najväčším dielom podieľa pečivo, zemiaky, pivo a mlieko. Najvyššie koncentrácie boli zistené v mäkkých syroch a rastlinných olejoch.

1.11.2007 dňa 14:33