Florentina, Komárno:
Nedostala som nový časopis, môžete mi ho prosím zaslať?
12. 4. 2011 dňa 14:43
Dobrý deň, samozrejme časopis vám bude dodatočne zaslaný.
13. 4. 2011 dňa 7:51