Mária, Spišská Nová Ves:
Na moju otazku zo dňa 12.11.2007 č: 3241 Vám doplňujem tieto údaje. Nepripisané čiarové kody boli z výrobkov mojich predposledných objednávok: č. obj. 272635 a obj.272859. Tieto kody som poslala nalepené na kartičke s mojim ručne napisaným čislom a vložila som ich do poštovej obálky na zákaznicky servis. Žialľ kopiu som si neurobila a obálku som zaslala iba obyčajnou nie doporučenou poštou. Myslim si, že aj na základe týchto mojich uvedených objednávok, by bolo možné tieto VK akceptovať alebo ich u Vás nájsť. Ďakujem.
7.12.2007 dňa 12:16
dňa