Ясен, Долни Дъбник:
Môžem Vás poprosiť, aby ste mi povedali, či platia hodnoty čiarových kódov uverejnených vo Vašom časopise v septembri 2007? Zistila som totižto, že časopis vyšiel aj vo februári a mne takýto neprišiel. Dostala som nový až v máji 2008, kde rozpis čiarových kódov nie je. Ďakujem.
3. 6. 2008 dňa 12:05
Dobrý deň, hodnoty čiaorových kódov zo septembra 2007 už žiaľ neplatia. Platí bodová hodnota z časopisu február 2008.  Časopis vám zasielame.
5. 6. 2008 dňa 9:02