Vlasta, Levoča:
Môžem poslať body iba v obálke s pripísaným zákazníckym číslom? Nemám kartičku na to určenú. Vďaka.
26. 8. 2006 dňa 21:51
Dobrý deň, čiarové kódy môžete poslať i bez kartičky na to určenej. Kódy nalepte na čistý papier, dopíšte svoje ID číslo a ostatné identifikačné údaje a zašlite na našu adresu.
30. 8. 2006 dňa 0:00