Kristína, Váhovce:
Može sa produkt reklamovať aj vtedy,ked sa pri skonzumovaní vyskytnú zdravotné problémy?
9. 3. 2008 dňa 17:58
Dobrý deň, v prípade, že sa vyskytnú nejaké problémy treba nás o tom informovať a o ďalšom postupe sa rozhodne na základe odborného posudku.
10. 3. 2008 dňa 8:33