Švec, Partizánske:
Mám194 Wk. Aké produkty si môžem za to nakúpiť? Akým spôsobom ich môžem uplatniť?
8. 10. 2006 dňa 17:55
Dobrý deň, v tabuľke bonusov na zadnej strane časopisu Klub zdravia nájdete všetky výrobky, ktoré je možné si objednať. Pri každom výrobku je v poslednom stĺpci uvedená objednávacia cena výrobku vo Wk - tzn. že toľko Wk potrebujete, aby ste si daný výrobok mohli objednať. Tak napríklad produkt Acerola - za tento výrobok získate 8 Wk ale potrebujete 105 Wk aby ste si ho mohli objednať. Výrobky si môžete objednať telefonicky na našej bezplatnej linke 0800 191 191, mailom alebo prostredníctovm internetu.
9. 10. 2006 dňa 0:00