Anton, Trnava:
Kedy bude vybavená moja objednávka. Uhradu som vykonal pred týždňom ?
3. 12. 2010 dňa 23:06
Dobrý deň, platba prišla 1.12.2010 na náš účet a následne bola zásielka odovzdaná na poštu pod podacím číslom CP 77 965 424 4 SK.
10. 12. 2010 dňa 13:34