Gabo, Nové Zámky:
Dobry večer, chcel by som sa spitať že či Rastovy Hormon je účinná látka pre rast svalovej hmoty a či dopomáha k výškovému rastu človeka?
29. 4. 2008 dňa 21:08

Dobrý deň, rastový hormón sa tvorí v žľaze hypofýze  v mozgu. Základnou úlohou rastového hormónu a jeho sprostredkovateľa – faktora IGF-I je podpora rastu detí. Okrem rast podporujúceho účinku má rastový hormón dôležitý význam pre správnu funkciu metabolizmu.

Preto sa po ukončení rastu u zdravých osôb vylučovanie rastového hormónu zníži a pokračuje v primeranom množstve po celý život. Rastový hormón svojimi účinkami v tele vstupuje do chemických procesov pri využívaní tukov, cukrov a spracovaní minerálov. U ľudí s nedostatkom rastového hormónu sa naruší vnútorná rovnováha vo využívaní týchto látok, z čoho sa postupne vyvíjajú druhotné ochorenia napr. spomalenie až zastavenie rastu / u detí pred ukončením rastu/, choroby srdcovo-cievneho systému, diabetes melitus II. typu, osteoporóza, znížená vitalita a znížená kvalita života u dospelých.

Nadmerná tvorba rastového hormónu spôsobuje u detí ochorenie nazývané gigantizmus, u dospelých akromegáliu. Najčastejším prejavom akromegálie je rast tzv. akrálnych (koncových kostí). Ochorenie je spôsobené niekoľkonásobne vyššou hladinou rastového hormónu a faktoru IGF-I, ako je norma a má nepriaznivé metabolické dôsledky.

Stimulanty rastového hormónu sa využívajú na podporu tvorby bielkovín, zvýšenie množstva svalovej hmoty, rozklad uskladneného telesného tuku a využitím na energiu a zlepšenie regenerácie.

30. 4. 2008 dňa 15:18