Lucia, Bytča:
Dobrý deň mám 13 rokov a dostala som marťankovskú kartu. Neviem na čo ju mám používať a tiež neviem či aj pomocou nej sa možem zúčastniť roznych súťaži. Je to členská karta?
28. 9. 2006 dňa 17:03
Ahoj, marťankovskú kartu si obdržala, aby si vedela svoje identifikačné číslo. Toto číslo je potrebné zadávať pri prihlasovaní sa na novú stránku Marťanko, na stránku Klubu zdravia, pri zasielaní čiarových kódov alebo pri objednávkach. Tak isto je potrebné číslo vedieť pri komunikácii so zákazníckym servisom. Plánujeme i ďalšie aktivity, pri ktorých budeš môcť kartu využiť, ale zatiaľ ich ešte nezverejníme.
4. 10. 2006 dňa 0:00