Petr, Trenčín:
Dobrý deň, keďže sa 100% bonus pripisuje pri životných jubileách, prečo mi bol pripísaný len 50%, keď som 4. januára 2010 dosiahla vek 50. rokov?
9. 3. 2010 dňa 9:32
Dobrý deň, 4.1.2010 nebol žiaden pohyb na vašom účte, ale 4.3.2010 vám boli načítané v hodnote 180wk. 100% bonus si môžte uplatniť jednorázovo tento rok. V priebehu apríla budú členom  zasielané objednávacie karty s predtlačeným 100% bonusom. Na túto kartu treba nalepiť čiarové kódy a poslať k nám. Následne vám bude bonus načítaný. Kódy môžte zbierať počas celého roka a poslať všetko jednorázovo.
10. 3. 2010 dňa 8:22