Nicol, Bošany:
Dobrý deň. Kedy zvyknete posielať balíky s novým časopisom a katalogom?
20.1.2008 dňa 13:15
Dobrý deň, časopis zasielame 2x ročne - v septembri a vo februári.
21.1.2008 dňa 8:03