Erik, Bošany:
Dobrý deň. Ja som sa prihlasil do klubu Walmark cez poštu a ešte doteraz mi neprišla karta ani žiadne čislo, teda ani list.
27. 10. 2007 dňa 10:54
Dobrý deň, do Klubu zdravia ste sa prihlásil 24.10.2007. Členské karty vybavujem do 30 pracovných dní. Všetky informácie o Klube zdravia vám prídu listovou zásielkou spolu s členským číslom. Informácia o registrácii vám určite prišla na vašu e-mailovú adresu, spolu s vašim ID číslom, ktoré je 29079897.
29. 10. 2007 dňa 8:11