Peter, Smolenice:
Dobrý den!Dna 18.01.2011 ste mi poslali tovar pod názvom"Misky KZW".Evidujete to pod č.obj.738958 Túto objednávku som neposlal.Aký bol dovod toho,že ste mi tovar poslali,hoci som ho nebjednal?
26. 1. 2011 dňa 6:09
dňa